De tarieven zijn voor 2024 dezelfde gebleven

Verzekering

Tarieven


Type C: € 20.00


Type CI:  € 36.00

Enkel ruiters die lid zijn van onze club en bij ons rijden kunnen zich via onze club verzekeren. Betaalde verzekeringen worden niet terugbetaald.

De verzekering is pas in orde wanneer het aanmeldingsformulier verstuurd is en het geld voor de betreffende verzekering overgeschreven werd!


Voor bestaande leden is de volgende mededeling op de overschrijving voldoende:

naam + voornaam van de ruiter, C of CI

Bankrek: BE39  0014  4845  4419

Elke ruiter is verplicht zich te verzekeren. Dit kan via je eigen verzekeringsmaatschappij of via ons. Indien jullie de eigen verzekering wensen te gebruiken, vergeet alstublieft niet na te vragen of paardrijden ook gedekt wordt.


Wij bieden de verzekering via VLP aan. Kiezen jullie voor deze verzekering, dan kan er gekozen worden voor de volgende formules:


TYPE C :    €20.00


Is de recreavergunning (= clubverzekering, de basisverzekering).

Is enkel van toepassing in een VLP-aangesloten club. Ongeacht de VLP-club waar je bent aangesloten geldt de C-verzekering.

Deze verzekering geldt enkel tijdens clubactiviteiten, dus het initiatief moet liggen bij de club. Dit kan zowel groepslessen als privélessen zijn indien deze laatste een initiatief zijn van de club.

Deze verzekering is geldig tijdens alle clubactiviteiten (uitzonderingen zie polis) ook niet paardensport.

Deze verzekering zit standaard in alle VLP-licenties (competitieve licenties, officiallicenties).

De C-verzekering is geldig vanaf het ogenblik de sportbeoefenaar bij de club heeft betaald maar een ongeval wordt pas verwerkt wanneer er een registratie is gebeurd in VLPclubs.be.

Lesgeversverzekering inbegrepen, indien in opdracht van een VLP-club en in een VLP-club.

Kosten voor brillen/contactlenzen worden gedekt bij ongevallen met een vastgesteld lichamelijk letsel t.b.v. 300 euro per ongeval


TYPE    I :  + €16.00


De I-verzekering is een uitbreiding op de C-verzekering.


Deze verzekering is noodzakelijk wanneer je de paardensport beoefent niet in clubverband. Dus alleen gaat wandelen, of alleen in de piste rijdt.

Deze verzekering dekt LO en BA tijdens poetsen, opzadelen, rijden en afzadelen paard. Ook tijdens het laden en lossen op weg naar een activiteit.

Repatriëring sportbeoefenaar en paard niet inbegrepen.


Deze verzekering dekt naast de sportbeoefening ook de activiteiten die gekoppeld zijn aan de verzorging van het

paard. Een relatie tussen het paard en de sport is niet noodzakelijk.


Deze verzekering is aan te raden voor mensen met eigen paarden al dan niet gestald in een VLP-club.

Deze uitbreiding kan niet afzonderlijk genomen worden, is altijd een combinatie met de C.De verzekering is geldig tot 31 januari
Wie niet verzekerd is, rijdt op eigen risico ! ! !